Krittspray, 500 ml, oransje, 12 stk

3 430,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
00070

Krittspray

Merkespray til kortvarig merking!

Høykvalitets krittspray til midlertidig merking på de fleste underlag. Krittet blir borte etter 2–3 regnskyll eller eventuelt ved hjelp av en høytrykkspyler. Høyt pigmentinnhold sørger for utmerket synlighet og god dekkevne.

Fordeler med Pervacos krittspray

 • Kraftig farge med høyt pigmentinnhold
 • Brukes opp ned uten å måtte ta av lokket
 • Sikker i bruk – uten søl eller kritt på hendene
 • Enkel i bruk – også med arbeidshansker
 • Kan brukes på de fleste underlag – selv snø og is
 • Skader ikke miljøet – blir borte etter 2–3 regnskyll
 • Meget økonomiske og drøye bokser á 500 ml
 • Garantert å tømmes 100% i inntil 3 år ved riktig bruk og frostfri lagring

Sprayboksen brukes uten å ta av lokket og er utstyrt med lås som sikrer dysen når den ikke er i bruk. Boksen er garantert å tømmes 100% i inntil 3 år ved riktig bruk og frostfri lagring. Sprayboksen kan også brukes med Pervacos spraypistoler.

 • Farge: Oransje
 • Brukstemperatur: -20 °C til +50 °C
 • Volum: 500 ml
 • Forpakning: Krt á 12 bokser
 • Fareinformasjon:
  607‑022‑00‑5Etylacetat

  UFI: VQRE-QUSX-ED69-S6P8

  Faresymbol: brannfarlig

  FARE

  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

  Må ikke brukes i et innelukket miljø. Må ikke brukes til andre formål enn de spesifiserte.

  Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned