Super Striper trafikkmaling: Regulær, blå, 12 stk

6 134,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
20405

Super Striper trafikkmaling: Regulær

Suveren maling til oppmerking av lagergulv og betongarealer!

Super Striper trafikkmaling er en hurtigtørkende, drøy og slitesterk spraymaling med høyt UV-bestandig pigmentinnhold. Trafikkmaling brukes til oppmerking med Super Striper merkemaskiner og merkepistoler.

Regulær trafikkmaling er primært ment for oppmerking på pusset og behandlet betong. Regulær kommer i spraybokser á 600 ml, som rekker fra ca. 50 til 100 meter avhengig av underlag, strekbredde og gangfart. Vi anbefaler en strekbredde på 6–8 cm, samt 2 strøk for best resultat og optimal levetid. Ved oppmerking på gulv med mye mekanisk slitasje anbefales i tillegg 1–2 strøk med beskyttelseslakk. Hver sprayboks garanteres å tømmes 100%, og har 3 års lagringsgaranti. Malingen er laget i.h.t. REACH.

Egenskaper

 • Spesialtilpasset for pusset betong- og epoxygulv
 • NSF-godkjent
 • Gir skarpe, fyldige linjer
 • Meget slitesterk og drøy
 • Spraybokser á 600 ml
 • Rekker fra ca. 50 til 100 meter
 • Garantert å tømmes 100%
 • 3 års lagringsgaranti

Regulær trafikkmaling egner seg til innendørs oppmerking av lagergulv, parkeringsplasser, verksted, industriområder o.l.

Underlag / Miljø Egnet Merknader
Asfalt Ja Vi anbefaler Ekstra Sterk
Ubehandlet betong Ja Vi anbefaler Ekstra Sterk
Behandlet betong Anbefalt  
Gress Nei Bruk Gressmaling
Grus Ja  
Kunstgress Ja Vi anbefaler Gressmaling
Isbaner Ja  
Næringsmiddelindustri Anbefalt  

Det er mulig å blande farger i kartongen. Spesifiser i så fall de fargene du skal ha i kommentarfeltet ved bestilling. Det må være til sammen 12 bokser i kartongen.

 • Farge: Blå
 • Oppbevaring: Lagres frostfritt
 • Volum: 600 ml
 • Forpakning: Krt á 12 stk
 • Fareinformasjon:
  603‑064‑00‑3Monopropylene glycol methyl ether
  EC 605‑296‑0Fettsyrer, C18, umettet, dimere, reaksjonsprodukter med N,N‑dimetyl‑1,3‑propandiamin og 1,3‑propandiamin

  UFI: SVM1-AYJX-296P-7RHX

  Faresymbol: brannfarlig Faresymbol: helsefare

  FARE

  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

  Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

  Må ikke brukes i et innelukket miljø.
  Må ikke brukes til andre formål enn de spesifiserte.

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned
Bruksanvisning
Last ned (2.51 MB)