Zinkspray, 400 ml

494,- inkl.MVA
Lagervare: Leveringstid 1–3 dager
Varenummer
00361

Zinkspray

Reparerer galvaniserte metalloverfalter!

Sinkbasert rustbeskytter/kaldgalvanisering som kan brukes på alle typer metalloverflater. Inneholder over 90% sink og er varmebestandig opptil 400 °C. Sinksprayen er lett å jobbe med, meget drøy i bruk og hurtigtørkende. Spesielt godt egnet for reparasjon og rustbeskyttelse av metalloverflater som vanligvis ikke blir malt. Overflaten må være rent metall.

Egenskaper

 • Topp kvalitet og lett å jobbe med
 • Varmebestandig opptil 400 °C
 • Meget drøy med høy dekkevne
 • Kan brukes på alle typer rent metall
 • Hurtigtørkende
 • Motstandsdyktig mot slag og riper
 • Værbestandig
 • Kan overmales med dekklakk

Zinkspray egner seg til bruk på kjøretøy, stålbrakker, blikkonstruksjoner, sveiseskjøter osv.

Ideell arbeidstemperatur er mellom 20 °C og 25 °C. Unngå vind og direkte sollys. Spray flere tynne lag kryssvis med 2–3 minutters intervaller.

 • Farge: Grå
 • Temperaturmotstand: Opptil +400 °C
 • Bindemiddel: Syntetisk harpiks
 • Påføringstemperatur: Minimum +5 °C
 • Dekkevne: Ca. 1 m² pr. boks
 • Støvtørr: Etter ca. 20 minutter (ved 20 °C)
 • Gjennomtørr: Ca. 24 timer (ved 20 °C)
 • Overmalbar: Etter 24 timer
 • Volum: 400 ml
 • Bruksområde: Ute/inne
 • Fareinformasjon:

  Inneholder: Fettsyre, talloljeforbindelser med oleylamin, Kobolt bis(2‑etylheksanoat)

  UFI: 7000-A0PG-U00V-206M

  Faresymbol: brannfarlig Faresymbol: miljøfare

  FARE

  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Innehold / beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.

  Inneholder Kobolt bis(2‑etylheksanoat). Kan gi en allergisk reaksjon.

  Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

  Uten tilstrekkelig lufting er det mulig at det danner seg eksplosive blandinger.

  Dette produktet inneholder maksimalt 840 g VOC/L. Den yrkeshygieniske grenseverdien er 840 g VOC/L (kat. B/e).

 • Sikkerhetsdatablad: Last ned