Stoffkartotek

Målet for enhver virksomhet bør være å redusere risiko for arbeidstakerne og miljøet. For å avdekke risiko knyttet til arbeid med kjemikalier er stoffkartotek et viktig verktøy.

Hva er et stoffkartotek?

StoffkartotekEt stoffkartotek er et verktøy for informasjon om kjemikaliene som finnes på arbeidsplassen. Stoffkartoteket kan brukes til ulike formål, avhengig av hvilke arbeidsoppgaver man har eller situasjoner som oppstår.

Er du for eksempel innkjøpsansvarlig er stoffkartoteket et glimrende verktøy for å spare penger på unødvendig kjøp av kjemikalier.

Bruker du kjemikalier i arbeidet ditt, er stoffkartoteket den viktigste kilden til rask informasjon dersom det skulle skje en ulykke.

 

Hvorfor stoffkartotek?

StoffkartotekMålet for enhver virksomhet bør være å redusere risiko for arbeidstakerne og miljøet. For å avdekke risiko knyttet til arbeid med kjemikalier er stoffkartotek et viktig verktøy.

Krav til stoffkartotek er nedfelt i Arbeidsmiljøforskriftene. Her går det frem at et stoffkartotek til enhver tid skal holdes oppdatert, opplæring av de ansatte må bli gitt, og alle skal ha tilgang til informasjonen.

 

Det er enklere enn du tror

Å implementere gode rutiner for et oppdatert og tilgjengelig stoffkartotek er ikke så omfattende som det kan høres ut. Vi har laget noen trinn som kan hjelpe deg å sette i gang allerede i dag!

 

Slik lykkes du med stoffkartotek

Stoffkartotek1. Kartlegging

Registrer alle kjemikalier i virksomheten. Hvor og hvordan brukes de? I hvilke mengder? Hvilken eksponering blir arbeidstakerne utsatt for?

2. Legg til informasjon

Sørg for at det finnes dokumentasjon (sikkerhetsdatablad eller informasjonsblad) på de ulike kjemikaliene. Registrer disse i stoffkartoteket.

Dersom et kjemikalie er levert uten nødvendig dokumentasjon må det rettes en forespørsel til leverandøren. Det stilles mange krav til hva kjemikaliedokumentasjon skal inneholde. Du kan lese mer om dette her.

En virksomhet har som oftest kjemikalier i ulike, fysisk adskilte avdelinger. Som for eksempel på et verksted eller i et bøttekott. For at stoffkartoteket skal fungere som et effektivt oppslagsverk er det viktig å ha oversikt over hvor kjemikaliene befinner seg.

3. Lær opp de ansatte


StoffkartotekFordi stoffkartoteket er en god kilde til hvordan kjemikaliene skal håndteres og oppbevares, er det viktig at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i hvordan stoffkartoteket skal brukes.

En forutsetning for at arbeidstakerne skal bli i stand til å finne de opplysningene de trenger, er at de har kunnskap om hvordan et sikkerhetsdatablad er bygget opp. Du kan lese mer om sikkerhetsdatablad her.

4. Vurder risiko

Ved å ta for seg hvilken risiko det enkelte kjemikaliet utgjør, vil man få en bedre oversikt over hvilke tiltak som bør iverksettes. En prioritert liste kan se slik ut:

  • Erstatt farlige kjemikalier med mindre farlige (substitusjon)
  • Reduser eksponeringen ved tekniske tiltak, som for eksempel ventilasjon
  • Organiser arbeidsprosesser slik at færrest mulig blir eksponert
  • Bruk personlig verneutstyr

Involver de ansatte i risikovurderingen. De kjenner som regel best til hvilke kjemikalier de har, hvordan de brukes og i hvilke mengder.

5. Hold vedlike

Et stoffkartotek må oppdateres og vedlikeholdes. Følg med på endringer, både eksterne og interne, som kan påvirke risikoen. Sørg for alltid å ha siste tilgjengelige versjon av sikkerhetsdatabladet tilgjengelig. 

 

Sett opp ditt stoffkartotek i dag!

I samarbeid med EcoOnline tilbyr Pervaco alle sine kunder et gratis stoffkartotek som setter deg og din virksomhet i stand til å følge alle de ovenstående punktene på en enkel og lønnsom måte.

Søk, last ned og lagre alle dine sikkerhetsdatablad fra oss – på ett sted!

Lag nytt stoffkartotek Logg inn på stoffkartotek