Dimensjoner for parkeringsplasser

Hvor stor skal en parkeringsplass være? 

Parkeringsplasser for personbil

Mål for parkeringsplass tilegnet personbiler slik Vegvesenet beskriver det i håndbok N100. Målene forutsetter at plassens langsider ikke ikke er begrenset av vegger, søyler eller andre hinder over kansteinhøyde. 

Parkering side om side

Parkerinsgplasser hvor kjøretøy parkerer ved siden av hverandre bør ha en bredde på minimum 2,5 meter. Lengden på plassen skal være minimum 5 meter. 

Illustrasjon for parkering side om side

Langsgående parkering

Langsgående parkeringsplasser skal ha en bredde på minimum 2 meter og en lengde på minimum 5 meter. Hvis det er mer enn 3 plasser etter hverandre, skal det settes av 1,5–2,0 meter til manøvreringsareal mellom annenhver plass.

Illustrasjon for langsgående parkering

Parkering for forflytningshemmede

Parkeringsplasser reservert forflytningshemmede bør ha en bredde på 4,5 meter og lengde på 6 meter, slik at rullestolbrukere lett kan komme seg inn og ut av kjøretøyet. Plassen skal i tillegg være i nærheten av målpunkt/hovedinngang, samt skiltes og merkes med symbolet for forflytningshemmede.

Illustrasjon for parkering for forflytningshemmede

Ved mindre parkeringsanlegg (opptil 100 plasser) anbefales det at minimum 10% av plassene reservers forflytningshemmede. For større anlegg (over 100 plasser) bør ca. 5% av plassene reserveres.

Minimumskrav for ulike typer parkeringsanlegg

Parkeringsplasser bør dimensjoneres slik det er illustrert nedenfor. Vær oppmerksom på at midtgangsbredden varierer i forhold til vinkelen på parkeringsplassene. 90-graders parkeringsplasser gir som oftest mest effektiv plassutnyttelse (lavest bruttoareal pr. plass).

45°

Illustrasjon for 45-graders parkering
Illustrasjon for 45-graders parkering
Illustrasjon for 45-graders parkering

60°

Illustrasjon for 60-graders parkering
Illustrasjon for 60-graders parkering
Illustrasjon for 60-graders parkering

90°

Illustrasjon for 90-graders parkering
Illustrasjon for 90-graders parkering
Illustrasjon for 90-graders parkering

90° for forflytningshemmede

Illustrasjon for 90-graders parkering for forflytningshemmede
Illustrasjon for 90-graders parkering for forflytningshemmede
Illustrasjon for 90-graders parkering for forflytningshemmede