Slik merker du opp parkeringsplasser med Super Striper

Super Striper er et merkesystem som er svært enkelt å bruke og gir et profesjonelt resultat på kort tid.

Dette trenger du:

Alt du trenger til oppmerking er en merkemaskin og trafikkmaling i ønsket farge. For oppmerking på asfalt eller ubehandlet betong, bruk ekstra sterk trafikkmaling. For oppmerking på pusset eller behandlet betong, bruk regulær trafikkmaling.

Super Striper merkemaskin

Merkemaskin til linjemerking på asfalt og betong. Maskinen monteres raskt og enkelt, uten behov for verktøy. 100 gram kritt og krittsnor på 30 meter til eventuell formerking, er også inkludert med merkemaskinen.

Super Striper trafikkmaling: Ekstra sterk

Ekstra sterk trafikkmaling har ekstra høy kvalitet og slitestyrke, og er primært ment for oppmerking på asfalt og ubehandlet betong. Ekstra sterk kommer i spraybokser á 630 ml, som rekker fra ca. 60 til 110 meter, avhengig av underlag, strekbredde og gangfart.

Super Striper trafikkmaling: Regulær

Regulær trafikkmaling er primært ment for oppmerking på pusset og behandlet betong. Regulær kommer i spraybokser á 600 ml, som rekker fra ca. 50 til 100 meter avhengig av underlag, strekbredde og gangfart. 

Klargjøring:

Før du kan sette i gang med oppmerkingen, må området rengjøres og eventuelt formerkes med hjelpestreker.

1. Rengjør underlaget

Rengjør området godt. Underlaget må være fritt for støv og smuss, samt olje, fett og såperester. Pass også på at underlaget er helt tørt før du setter i gang med oppmerkingen.

Anbefalte produkter:

GatekostGatekostStøvkostStøvkostTreskaftTreskaftFeiemaskin 77 cmFeiemaskin 77 cmFeiemaskin 97 cmFeiemaskin 97 cmEletrisk feiemaskin 97 cmElektrisk feiemaskin 97 cm

Oppmerkingshjelper anbefales når du skal merke opp alene.

2. Formerking

Nye parkeringsplasser bør formerkes for å sikre nøyaktige dimensjoner og rette streker. Formerkingen gjøres enkelt med målebånd, krittsnor og kritt. Ved oppfriskning av gamle streker er det som regel ikke behov for formerking.

Mål opp og planlegg hvor strekene skal gå. Bruk en krittsnor til å lage midlertidige streker som du enkelt kan følge med merkemaskinen. Merkemaskinen leveres komplett med 100 gram kritt og krittsnor på 30 meter.

Nyttige lenker:

Anbefalte produkter:

30 meter krittsnor30 meter krittsnor med utveksling50 meter krittsnor50 meter krittsnorKritt400 gram krittMerkestiftMerkestift av kleberstein50 meter målebånd50 meter målebåndOppmerkingshjelperOppmerkingshjelper

Oppmerking:

Når området er klart, er det bare å sette i gang med oppmerkingen.

1. Rist sprayboksen og plasser den i merkemaskinen

Hold sprayboksen opp-ned og rist kraftig i 1 minutt etter at kulen i boksen har løsnet. Ta deretter av lokket og plassér boksen opp-ned i merkemaskinen. Dysen vil automatisk snu seg til riktig retning i maskinen. 

Tips: Bak på maskinen kan du oppbevare 3 ekstra bokser lett tilgjengelig.

2. Still inn strekbredden

Still inn ønsket strekbredde ved å justere styrearmen på merkemaskinen opp eller ned. Høy posisjon gir bred strek og lav posisjon gir smal strek. Lag en prøvestrek og mål strekbredden (bruk gjerne linjalen på baksiden av bruksanvisningen).

For parkeringsplasser anbefaler vi en strekbredde på 8–10 cm.

3. Justér styrepilen

Lag en prøvestrek og dra merkemaskinen rett tilbake slik at streken er under styrepilen. Justér deretter pilen til den sikter i senter av streken.

Med pilen riktig justert er det svært enkelt å følge krittstreker eller eventuelt gammel oppmerking som skal friskes opp.

4. Merk opp i gangfart

Merk opp ved å klemme avtrekkeren på styrearmen samtidig som du skyver maskinen fremover i gangfart. Kvaliteten på streken vil variere ut i fra ganghastighet og underlagets sugeevne. Grov, gammel asfalt vil som regel suge til seg mer maling enn nyere asfalt og betong.

På asfalt og ubehandlet betong anbefaler vi 2 strøk for best resultat og optimal levetid.

Tips: For skarpest mulig start på streken, legg ned et stykke papp i forkant av startpunktet og begynn oppmerkingen på pappen.

Symbolmerking:

Parkeringsplasser med behov for symboler som f.eks. forflytningshemmede, elbil o.l. kan enkelt merkes med sjablonger.

Bruk spraypistol når du skal merke med sjablonger.

Merking med sjablonger

Siden dysen til trafikkmalingen ikke er beregnet for håndholdt bruk, anbefaler vi å bruke en spraypistol når du skal merke med sjablonger.

Anbefalte produkter:

SpraypistolSpraypistolForflytningshemmedeSjablong: ForflytningshemmedeElbilSjablong: ElbilParkering forbudtSjablong:
Parkering forbudt
ParkeringSjablong: ParkeringUniversalrammeSjablong:
Universalramme
GjestSjablong: GjestKundeSjablong: KundeAnsattSjablong: Ansatt

Oppmerking inntil kanter og vegger:

Merkemaskinen kan konfigureres for merking tett inntil kanter og vegger ved hjelp av ekstra utstyr.

Sidestriperbøyle

For merking tett inntil kanter og vegger, kan merkemaskinen utstyres med en sidestriperbøyle (selges separat). Montér bøylen i siden på merkemaskinen og flytt styrearmen over på bøylen. Maskinen er nå klar for merking tett inntil sidehinder.

Anbefalte produkter:

SidestriperbøyleSidestriperbøyle